General

Les dones i el córrer

La Cursa del Barri de Sant Antoni sempre té una important participació femenina. A més a més, el més estimulant és que el percentatge de dones sobre el total és cada vegada més gran. Per posar una dada del creixement, i sense remuntar-nos a èpoques heroiques –en les quals corrien únicament quatre pioneres-, el tant per cent de dones que la van fer fa deu anys va ser del 11% i enguany ha estat el 18%. Per dir-ho d’una altra manera: enguany, s’ha multiplicat per 3 els nombre d’homes respecte dels que la van córrer fa deu anys, i el de dones s’ha multiplicat per 5. (més…)

By admin, ago