L’evolució de la participació en les curses

Published by championchip on

Estudi realitzat per Miquel Pucurull.

Molt sovint es parla del boom de l’atletisme popular. Per quantificar-lo, m’ha semblat adient comprovar quina ha estat l’evolució des d’anys enrere fins ara.

NOMBRE D’ARRIBATS DES DE 1980 FINS EL 2011

La taula següent conté el nombre d’arribats i arribades d’una mostra de 216 curses des de 1980 fins el 2010, en intervals de cinc anys, i el darrer 2011. Les dades antigues les he esbrinat en revistes, i les més actuals mitjançant webs d’internet.

Alguns detalls (dd) no els he pogut aconseguir, però crec que les dades que hi han permeten calibrar la progressió experimentada al llarg dels anys, fins arribar a l’esclat espectacular dels darrers.

La relació no és, òbviament, exhaustiva. Moltes proves no hi figuren perquè no hi han els resultats en cap lloc; o si més no, no he sabut trobar-los. Tampoc, per altra banda, és completa, perquè d’alguns anys no he pogut aconseguir totes les dades i hi figura un “dd”.

Vol ser, en definitiva, una “radiografia” del que ha succeït en aquests 30 darrers anys en les curses de la mostra. I res més que això. Si té algun valor per algú (segurament molts dels lectors hauran participat en diverses curses de l’anàlisi) em donaré per satisfet.

Per veure l’evolució gràficament, que ofereix simplicitat, he confeccionat el gràfic següent que conté únicament les curses de les quals he trobat dades completes de cadascun dels anys. No inclou, en aquest cas, les que figuren amb algun “dd”, que són una seixantena de les de la relació.

Com es veu, es va produir un primer boom de l’atletisme popular a partir dels anys 80, que va arribar al seu punt màxim pocs anys després dels Jocs Olímpics. Més tard va haver una inflexió, per recuperar-se a partir del 2005 i tornar un segon boom -en bona mesura per la creació de moltes noves proves, i sobre tot per la incorporació al món del córrer de nous participants- especialment acusat en els darrers quatre o cinc anys i molt acusat el 2011.

ESPECTACULAR CREIXEMENT DE L’ANY 2011 RESPECTE DEL 2010

L’any que hem acabat fa poc ha estat molt rellevant pel que fa a l’augment de participants respecte de l’any anterior. Un Un global del 17% més en el 2011 respecte del 2010 en les curses de l’estudi. Podeu veure les dades en l’article anterior el Boom de les curses populars.

LA PROGESSIÓ DE LES DONES

És una realitat i ho diem sovint: “Cada dia hi ha més dones que corren”.

Per saber de què parlem, he volgut mesurar l’augment de la participació femenina de l’any 2011 respecte de l’any anterior i he extret dades d’una mostra aleatòria de 103 curses (figura més avall). Es pot concloure el següent:

Únicament en un any, el nombre de dones arribades a les curses de Catalunya, ha crescut un 26%.

Els augments de corredores no s’experimenten únicament en les proves de menor distància (en algunes curses de 3 o 5 quilòmetres és espectacular, com també la proporció de dones en relació al total, que en alguns casos, com la de Badia del Vallès, de 6 km, on hi corren més de 700 participants, el 42% són dones). També creix molt en algunes mitges maratons, i molt especialment en les curses de 10 km.

D’aquestes darreres, és molt significatiu, i estimulant, que es produeixin grans augments en curses multitudinàries i emblemàtiques (Bombers, un 26%; Mercè, un 31%; Nassos, un 34%; Jean Bouin, un 52%…).

 

Proporció homes – dones anys 2010 y 2011

Per raons familiars, la questió de les dones i el córrer m’ha interessat molt sempre. I malgrat que la seva proporció respecte del total continua essent baixa – la mitjana actual, barrejant totes les curses, és de 79% homes i 21% dones-, i especialment molt baixa en marató (88/12) i mitges (90/10), la seva participació a les curses està augmentant molt. I en particular en el darrer any.

Cal dir que el fenomen del creixement de l’atletisme popular ho és, òbviament, tant pel que fa al de les dones com al del homes, però en percentatge, elles creixen més. Extraient la Cursa de la Dona, que ho desvirtuaria, d’una mostra de curses on he pogut obtenir dades d’unes i altres, el nombre de dones arribades ha crescut un 27% en un any, i el dels homes un 13%.

Miquel Pucurull i Fontova
pucurullfontova@yahoo.es

 

 

 

Categories: General

1.153 Comments

Comments are closed.